Кени дэх бутлуурын машинд зориулсан хажуугийн хавтан