Naar aanleiding van diverse meldingen van machtsmisbruik en structurele imcompetentie van bestuurders van de Vereniging van Amateurtuinders Ede en de bij VAT Ede aangesloten moestuincomplexen is een onderzoek gestart om incidenten in kaart te brengen.

Daarbij gaat het om de volgende zaken:

  • Het afkappen en/of tegenwerken van ledeninitiatieven
  • Dwingende communicatie vanuit het bestuur inzake regels
  • Gebrek aan bestuurlijke transparantie
  • Elitevorming: een inner circle van bestuursloyalisten vs gewone tuinders
  • Het niet eerlijk en gelijkelijk behandelen van alle leden
  • Het monddood maken en/of anderzins wegwerken van leden
  • Andere punten die een gezond, democratisch verenigingsleven in de weg staan

Ben je als tuinder actief bij VAT Ede of ben je een voormalige tuinder die ervaringen heeft met deze moestuinvereniging, dan nodigen we je uit contact met ons op te nemen om je verhaal te doen. We gaan zorgvuldig om met tips en bijdragen en bieden je desgewenst bronbescherming (anonimisering). Als je hier toestemming voor geeft kan je bijdrage op deze website worden gepubliceerd.

Als je op de hoogte wilt blijven van alle bevindingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Dit is gratis en je kunt je eenvoudig op elk gewenst moment weer afmelden.

Binnenkort gaat ook een besloten Facebook-groep van start waar leden van VAT-Ede met elkaar in gesprek kunnen gaan om constructieve veranderingen binnen de vereniging in gang te zetten. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvang je vanzelf het adres van deze groep.