Een lid van VAT Ede heeft vandaag aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege schending van zijn privacy.

VAT Ede is wettelijk verplicht om leden die daarom vragen alle data te verstrekken die over hen zijn opgeslagen. De tuinder diende zijn verzoek op 29 mei schriftelijk in en dit verzoek is door het bestuur in een brief van 16 juni en een e-mail van 21 juni expliciet afgewezen.

Het lid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd de wet te handhaven en VAT-Ede een boete op te leggen.

De integrale tekst van de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Ik heb het bestuur van de Vereniging van Amateurtuinders Ede verzocht om mij op grond van de privacywet een kopie te verstrekken of anderszins schriftelijk inzage te geven in alle data die zij over mij heeft opgeslagen. Dit betreft databestanden, correspondentie, notulen en verslagen waarin mijn naam of afkorting als referentie naar mijn persoon worden genoemd. Het bestuur heeft middels een brief en e-mail geweigerd mij deze informatie te verstrekken. Dit is een aantasting van mijn privacy.

Daarnaast heeft VAT-Ede leden niet geïnformeerd over hoe er specifiek met hun privacy wordt omgegaan en staat op de website https://www.vat-ede.nl geen (verplichte) privacyverklaring.

Van zowel mijn uitvraag, als de reactie van het bestuur heb ik bewijsstukken. Eveneens heb ik screenshots gemaakt van de relevante onderdelen van de website, waaruit duidelijk blijkt dat er geen privacyverklaring is.

Ik verzoek u deze zaak te onderzoeken en de wet te handhaven. Deze vereniging is niet te goeder trouw, maar lapt de privacywetgeving bewust aan haar laars.

Leden die ook inzage willen in de gegevens die VAT Ede over hen bijhoudt kunnen zich schriftelijk wenden tot de secretaris van VAT Ede. Wie geen inzage ontvangt en ook een klacht wil indienen kan dit eenvoudig doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inmiddels is over deze zaak een uitgebreider artikel verschenen op de website Ede Citymarketing.