In verenigingsblad De Kruiwagen van deze maand onder het kopje ‘Mededelingen VAT-Ede bestuur’ vertelt voorzitter Eline van Haarlem hoe ze met onze privacy wil omgaan. En dat is wel even schrikken…

Het blijkt namelijk dat het bestuur van VAT-Ede de nieuwe privacywet zelf al op drie punten heeft overtreden:

1) Leden zijn niet tijdig en volledig geïnformeerd over hoe er concreet met hun privacy wordt omgegaan.
2) Het ledenbestand van VAT-Ede ligt al enkele jaren op straat.
3) Leden die bij VAT-Ede hun data opvragen krijgen hier geen inzage in.

De website Ede Citymarketing heeft een uitgebreid artikel aan de zaak gewijd. Het is nog niet bekend hoe de Autoriteit Persoonsgegevens deze zaak zal beoordelen, maar het is een interessante testcase. Hoe gaat de toezichthouder in de praktijk om met dit soort overtredingen? De boetes kunnen fors zijn – tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet – maar worden ze ook daadwerkelijk opgelegd, of blijft het bij een waarschuwing? We gaan het zien.