Hoe is het gegaan met het beroep van Koekelt-tuinder Bram in de Algemene Ledenvergadering? Aansluitend op de bijeenkomst in wijkcentrum De Velder spraken we hem.

En Bram, hoe ging het? Mag je blijven?

Haha. Nee, natuurlijk niet. Zo’n intern beroep is puur voor de Bühne. Ook voor mezelf, ik moet dit toneelstukje doorlopen om met goed fatsoen naar de kantonrechter te kunnen. Anders zegt de rechter straks: ‘Meneer, waarom kom u bij mij en heeft u niet eerst intern beroep aangetekend?’ Het is dus even door de zure appel heenbijten.

Je noemt het ‘een toneelstukje’. Was het dat ook?

Ja, in mij beleving wel. Ze hadden een zogenaamde ‘onafhankelijke voorzitter’ van de AVVN aangetrokken, de landelijke overkoepelende moestuinclub. Dat was Harry Staas, de secretaris van de AVVN. Hij had een koddig bordje voor zich staan met daarop ‘onafhankelijke voorzitter’ om maar te onderstrepen dat hij écht onafhankelijk was. Maar het werd al snel duidelijk dat hij gebriefd was en op de hand van het VAT-bestuur. Omdat ik ietsje te laat was, kreeg ik meteen een uitbrander en probeerde hij me mijn spreekrecht te ontzeggen. Daarmee was de toon gezet, en niet in mijn voordeel. Hij ging ook erg mee in het frame van het VAT-bestuur.

Wat bedoel je met ‘het frame van het VAT-bestuur’?

Het VAT-bestuur probeerde de zaak terug te brengen tot het conflict dat ik met een medetuinder had en dan met name alleen mijn rol daarin, wat formeel als grond werd aangevoerd om mijn lidmaatschap op te zeggen. Daarmee hielden ze de andere tuinder, die het conflict had veroorzaakt, buiten schot, en ook het feit dat ze zelf procedureel onzorgvuldig hebben gehandeld. Het bestuur verwijt mij ‘grensoverschrijdend gedrag’, terwijl dit volledig binnen de wet was, maar heeft zelf een enorme berg boter op het hoofd. Ze hebben zelf op maar liefst negen punten in strijd met de wet gehandeld. Dat heb ik in mijn verweer ook genoemd. Maar het lijkt niemand te interesseren, ook de verenigingsjurist niet die ze hadden ingehuurd.

Een verenigingsjurist? Waarvoor dat dan?

Om zichzelf in te dekken. Ik zag dat al aan de brief die het bestuur had opgesteld, waarmee ze mijn lidmaatschap formeel beëindigden, dat er een jurist naar had gekeken. Ze hebben blijkbaar wel geleerd van hun eerdere mislukte poging om mij als lid te royeren. Deze keer hadden ze het slimmer ingestoken. Wat ik bizar vond is dat die jurist pontificaal naast de ‘onafhankelijke voorzitter’ aan tafel zat en om de haverklap een lesje verenigingsrecht afdraaide ten gunste van het VAT-bestuur. Vermoeiend. Het was duidelijk bedoeld om de vergadering te beïnvloeden.

Stonden de aanwezigen open voor je argumenten?

Nee, niet echt en dat had ik ook niet verwacht. De praktijk in dit soort gevallen waarbij iemand het lidmaatschap wordt ontnomen is dat bestuursleden [de ALV bestaat uit een vertegenwoordiging van de complexbesturen, red] elkaar uit loyaliteit de hand boven het hoofd houden en dat het ‘lastige lid’ aan het kortste eind trekt.

De uitslag van de stemming was 14 vóór en 4 tegen. De stemming was anoniem, maar ik heb de 4 mensen die me steunden toch vriendelijk bedankt voor hun vertrouwen. Het geeft me de hoop dat er tenminste nog 4 bestuurders binnen VAT Ede zijn die mijn onderliggende vragen – samengevat in ‘hoe willen we binnen de vereniging met elkaar omgaan?’ – serieus nemen.

Wat vond je het lastigste van deze avond?

Het lastigste is dat je in je eentje tegenover 25-30 mensen zit die zijn gekomen om een oordeel over je te vellen. Dat voelt kwetsbaar. Nu zit ik als persoon wel zo in elkaar dat ik niet over me laat lopen en m’n mondje wel roer. Maar je voelt wel: ik sta er nu alleen voor. Wat ik ook lastig vond is te merken dat het de meeste bestuurders geen bal interesseert of leden eerlijk en gelijkelijk worden behandeld of niet. Het klopt van geen kanten dat ik 100% verantwoordelijk wordt gehouden voor een conflict dat ik niet heb veroorzaakt en daar als enige ‘straf’ voor krijg. Dat is onrechtvaardig. Als ik de aanwezigen had gevraagd: ‘Wie van jullie heeft nog nooit in zijn leven een conflict met iemand gehad en daarin vanuit emotie overgereageerd?’ dan had niemand naar eer en geweten z’n hand kunnen opsteken. Intussen oordelen ze wel over iemand anders. Dan denk ik: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’.

Over stenen gooien gesproken… Je zou je advocaat toch meenemen?

Ja, die optie hebben we inderdaad besproken, maar we hebben in goed overleg toch besloten om ons kruit droog te houden voor de rechtszaak. Het had in deze vergadering ook geen enkel verschil gemaakt, want we hadden een tweederde meerderheid achter ons moeten krijgen om het bestuursbesluit terug te draaien en dat is niet realistisch. We maken meer kans bij een onafhankelijke rechter dan in een ALV met vooringenomen bestuurders. Scheelt me ook weer in de portemonnee. VAT Ede moet haar advocaat nu wel betalen. 🙂

Hoe gaat het nu verder?

Ik ga eerst even vakantie houden. Je hebt mijn dossier inmiddels ontvangen en mag daaruit publiceren. Het wordt tijd dat dit machtsmisbruik naar buiten komt.

Wordt dus vervolgd!

(om privacyredenen heeft deze tuinder ervoor gekozen een pseudoniem te gebruiken; zijn echte naam is bekend bij de redactie van deze website)