Meerdere volkstuinders hebben aan de bel getrokken over de dwingende stijl van communicatie door sommige bestuursleden, gericht op het naleven van het reglement en de bestuursbesluiten. Opvallend vaak duikt hierbij de naam op van de secretaris van het complexbestuur van Tuinenpark De Koekelt.

Tuinder Daniëlle heeft zo haar ervaringen met hem. Ze schrijft in een e-mail:

Laatst kreeg ik weer een vervelende reactie van hem. Ik vind zijn bejegening niet oké en onredelijk. Hij is wel vaker heel onvriendelijk en dominant. Een ouwe sacherijn, een opvliegend mannetje. Een heethoofd die denkt dat hij alles kan zeggen omdat hij in het bestuur zit. Als hij iemand niet mag, maakt hij er een persoonlijke kwestie van. Hij gaat daarin veel te ver.

Een andere tuinder formuleert het als volgt:

Staat het gras op je pad te hoog? Is het teeltplan niet op tijd ingediend en exact binnen de lijntjes ingetekend? Is een initiatief niet eerst in drievoud voorgelegd aan het bestuur? Hij is er als de kippen bij om volkstuinders de les te lezen en te dwingen zich aan de regels te houden. Hierdoor weet hij als geen ander een heel onplezierig klimaat te scheppen.

En een derde:

Hij is nogal lichtgeraakt en beschouwt welgemeende feedback altijd als een persoonlijke aanval.

Gevraagd naar onderbouwing van deze uitspraken, ontvingen we van tuinders correspondentie waaruit deze stijl van opereren inderdaad blijkt. Een tuinder die dit persoonlijk bij hem aankaartte kreeg in een e-mail deze reactie terug:

Maak je geen zorgen. Naar alle overige tuinders zal ik nooit zo reageren. Maar een tuinder die ik een vriendelijk verzoek stuur, en dan twee keer een opdracht krijgt om te doen wat ik aan hem gevraagd heb, kan zo een reactie verwachten.

Samengevat: “Ik gedraag me alleen onvriendelijk als je niet doet wat ik zeg.” Tja…

Ook uit een survey die in de zomer van 2017 onder Koekelt-leden is gehouden blijkt dat zijn stijl van communicatie door tuinders als dwingend en onplezierig wordt ervaren. Zo werd op de survey-vraag ‘Wat vind je van de controle en sancties die het bestuur tuinders oplegt?’ (de ‘strafkaarten’ waar tuinder Manuel het over heeft) door 55,6% geantwoord: ‘Kinderachtig en betuttelend. We zijn geen schoolkinderen die bij de les moeten worden gehouden. We kunnen echt wel zelf zorgdragen voor onze tuin’.

Met deze feedback is niets gedaan.

(om privacyredenen is de naam Daniëlle geanonimiseerd; de echte naam van betrokkene is bekend bij de redactie van deze website)