In het dossier dat we van tuinder Bram ontvingen zat een opmerkelijke brief. Hierin dreigt het bestuur van VAT Ede-complex De Koekelt om hem als lid te royeren vanwege een kritische opmerking en het niet op de juiste wijze inleveren van een teeltplan.

In de brief die in opdracht van de voorzitter is verzonden en is ondertekend door de secretaris wordt gesteld dat Bram “de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht […] door het bestuur te vergelijken met het Politbureau.” Hij moet schriftelijk zijn excuses maken. Tevens wordt hij gesommeerd om een teeltplan in te leveren. Als hij niet aan deze verwachtingen voldoet, wordt hij “met directe ingang als lid geroyeerd.”

De brief van het Koekelt-bestuur

Bram schreef hierop een pittige reactie terug, die ook in ons bezit is en waarvan we zijn toestemming hebben om deze te publiceren.

De reactie van Bram

Uit correspondentie die Bram ter beschikking heeft gesteld blijkt wat de aanleiding was voor deze officiële dreigbrief.

Het bestuur van De Koekelt eist van elke tuinder in het voorjaar een teeltplan. Op een grid/plattegrond moet worden ingetekend waar dat jaar de aardappels en bonen worden geplant. Dit ziet er als volgt uit:

Basis Teeltplan De Koekelt

Bram had wel op tijd een teeltplan ingeleverd, maar dit zag er iets anders uit:

Teeltplan van Bram

Volgens de secretaris was dit niet goed genoeg. Hij stuurde alle tuinders die hadden verzaakt een teeltplan in te leveren – of dit naar zijn inzicht op onjuiste wijze hadden gedaan – een e-mail met de enorme kop TEELTPLAN INLEVEREN.

De herinneringsmail van de secretaris

Hierin meldt hij ook dat hij door een ransomware-aanval een deel van zijn administratie is kwijtgeraakt. Of naast degenen die nog geen teeltplan hebben ingeleverd ook alle tuinders die al wel een teeltplan hebben ingeleverd dit even opnieuw willen doen. De sloddervos raakt door zijn eigen onveilige internetgedrag informatie kwijt en tuinders moeten dit voor hem fixen. En graag snel, want op 7 juni vindt er een tuincontrole plaats en wie dan nog niet aan zijn plicht heeft voldaan kan een strafkaart tegemoet zien.

Bram mailde terug dat hij al een teeltplan had ingeleverd en gaf als feedback:

Ik vind dit eerlijk gezegd wel erg controleerderig… Wat ruimte en vertrouwen dat stokbonen en aardappelen gewoon worden gerouleerd zou fijn zijn.

De secretaris hield voet bij stuk en mailde terug dat een teeltplan een noodzakelijke verplichting is:

Afgelopen jaar hebben we tijdens de tuincontroles naar de plaats van de aardappelen en de staakbonen gekeken. Bij ongeveer 30% van de tuinders vonden we een afwijking en was er geen afwijkend teeltplan ingeleverd. Daarom vanaf dit jaar helaas de verplichting om een teeltplan in te leveren. En ja, de goeden moeten onder de kwaden lijden. Maar anders moeten we bij gaan houden wie zich altijd aan de regels houdt en wie niet.

Hij liet ook weten dat van de 177 Koekelt-tuinders er maar 61 een teeltplan hadden ingeleverd. Dat zou dus 116 strafkaarten betekenen… Dit grote aantal ‘ongehoorzame leden’ illustreert dat de meeste tuinders niets met deze eis kunnen.

Wie het basisteeltplan van het Koekelt-bestuur bekijkt, ziet meteen dat deze plattegrond op geen enkele tuin past. Het veronderstelt dat tuinders een bijna vierkante tuin hebben, dat deze tuin op basis van vier min of meer gelijke vlakken wordt verbouwd, en dat elke tuinder aardappels en bonen in de grond zet. In werkelijkheid zijn veel tuinen pijpenlaatjes met een lappendeken aan zaaibedjes. Het is dus bepaald niet makkelijk om je teeltplan goed binnen de lijnen van de door het bestuur opgelegde plattegrond te tekenen.

Dat ondervond ook Bram. Zijn teelplan week af en de secretaris stond erop dat hij dit precies binnen de lijntjes van het grid intekende. Bram leverde het nogmaals naar beste weten in en reageerde als volgt:

Het zegt volgens mij vooral iets over de controlebehoefte van dit bestuur… Vertrouwen werkt meestal beter. Dat maar 61 tuinders hebben gereageerd illustreert dat de meesten niet op dit extra werk zitten te wachten. Krijgen de 116 tuinders die geen teeltplan hebben ingeleverd nu een rode kaart? Een strafboete? Extra corvee? Zo wordt het er niet gezelliger op.

Iedere tuinder heeft bij het aangaan van de overeenkomst het reglement moeten tekenen en daarin staat duidelijk dat er bij aardappelen en bonen (als die al verbouwd worden) gerouleerd moet worden. Het is ook in hun eigen belang dat ze dit doen.

Ter bevrediging van het voltallige bestuur nogmaals mijn teeltplan. Het lijkt me dat je de tijd die dit kost beter kunt gebruiken om je computer fatsoenlijk te beveiligen.

Twee maanden gingen voorbij. Toen ontving Bram een strafkaart met de mededeling:

Tijdens de tuincontrole op woensdag 14 juni 2017 is gebleken dat het ingeleverde teeltplan niet overeen komt met de werkelike situatie. Dit is in strijd met artikel 6a lid f van het tuinreglement tuinenpark de Koekelt. In artikel 6a lid f staat: Met ingang van dit jaar is iedere tuinder verplicht om een teeltplan in te leveren. Tot nu toe heb je nog geen teeltplan ingeleverd.

Hij reageerde terug:

Waarom maken jullie het zo ingewikkeld? Waar het om gaat is dat we een teeltplan hebben en elk jaar de gewassen roteren. Waarom is dat niet voldoende? Als je zo goed weet hoe die kaartjes moeten worden ingetekend, teken ze dan zelf even in, dan kan het ook niet mis gaan. Ik heb nu twee keer een versie ingediend, het is voor mij nu klaar.

Tegenover een medetuinder merkte hij met een knipoog op:

Het is blijkbaar niet goed volgens het Politbureau. Nog even en iedereen moet ook een vijfjarenplan inleveren. Wie na de witte kaart ook een rode kaart krijgt wordt verbannen naar een VAT-strafkamp waar je gedwongen wordt om in weer en wind tien jaar lang kweekgras te trekken. 😉

Een week later plofte bij Bram een brief van het bestuur op de mat waarin werd gedreigd hem als lid te royeren. We spraken Bram hierover:

Wat dacht je toen die royementsbrief op de mat viel?

Ik was vooral heel erg verbaasd. Het is zo’n idioot buitenproportionele reactie. Een royement is het allerzwaarste middel dat een bestuur tegen een lid kan inzetten en daar gelden strenge eisen voor. Denk aan crimineel gedrag, er vandoor gaan met de verenigingskas of zo. Het is een oneervolle beëindiging van het lidmaatschap. Dat doe je alleen als je iemand wilt straffen. Het is absoluut niet bedoeld om kritische leden lik op stuk mee te geven en zo uit de vereniging te wippen. Bovendien hadden ze dat met z’n tweeën middenin de zomervakantie bedisseld, er was geen bestuursvergadering aan te pas gekomen.

Zou je dit kwalificeren als machtsmisbruik?

Ja, natuurlijk is dit machtsmisbruik in de meest zuivere vorm. Misbruik maken van de positie die je over leden hebt om ze monddood te maken en weg te werken, gewoon omdat je ze ‘lastig’ vindt, of omdat ze de vinger op de zere plek leggen. Niveautje Poetin of Erdogan. Het is in strijd met de eigen reglementen én de Nederlandse wet, maar ook enorm hypocriet. Met de regels die ze zelf niet houden slaan ze de tuinders wél om de oren. Dat heb ik in mijn brief ook aangesproken.

Hoe is daar op gereageerd?

Door mijn stevige schriftelijke reactie realiseerden ze zich dat ze zelf fout zaten. Ze wisten niet hoe snel ze hun keutel weer moesten intrekken.

Heeft er nog een gesprek over plaatsgevonden, zoals je in je brief hebt voorgesteld?

Ja. Dat heeft na de zomer plaatsgevonden. De voorzitter van VAT Ede zat dit voor. Een nogal dominante vrouw die de lijnen strak hield en de knopen kordaat en weinig vriendelijk doorhakte. Ik had op een gegeven moment zelfs met onze twee complexbestuurders te doen, want ze werden door haar als kleine jongetjes in de hoek gezet.

En, zijn ze afgetreden?

Nee. Natuurlijk hadden ze de eer aan zichzelf moeten houden en aftreden. Zo dictatoriaal met leden omgaan is een doodzonde. Dan hoor je niet in een bestuursfunctie te zitten.

Waarom is dat niet gebeurd?

Dat moet je hen vragen. Feit is dat het hoofdbestuur van VAT Ede het bij deze correctie liet. Een van de argumenten was dat het bestuurswerk vrijwilligerswerk is en dat het al moeilijk genoeg is om bestuursleden te vinden. Deze mensen hebben natuurlijk een hoop werk verzet voor de vereniging, dat wil ik niet bagatelliseren. Maar dat je iets als vrijwilliger doet geeft je niet het recht om leden slecht te behandelen.

Heb je overwogen dit in de complexvergadering aan te kaarten?

Ja, dat heb ik serieus overwogen. Maar om de lieve vrede heb ik het laten zitten. Je wilt ook de relaties op het complex goed houden. En op de complexvergadering komen vooral ‘bestuursloyalisten’, actieve leden die het altijd voor het bestuur opnemen en vinden dat het bestuur altijd gelijk heeft. Daar is geen ruimte voor zoiets.

Dus veranderde er ook niets. Ze namen nog een glas, deden een plas, en alles bleef zoals het was. Nog geen jaar later vond het VAT Ede-bestuur een andere aanleiding om Bram alsnog uit de vereniging te zetten. De voorzitter werd beloond voor zijn goede diensten. Op De Koekelt werd een ‘plein’ naar hem vernoemd.

(om privacyredenen heeft deze tuinder ervoor gekozen een pseudoniem te gebruiken; zijn echte naam is bekend bij de redactie van deze website)