Het bestuur van VAT Ede lapt de privacywet nog steeds aan haar laars. Het kost leden veel moeite om inzage in hun gegevens te krijgen, als ze die al krijgen. Verzoeken daartoe worden genegeerd of getraineerd.

Dat blijkt uit een gedetailleerde update op het weblog Ede Citymarketing onder een eerder gepubliceerd artikel over de zaak. Een tuinder die in juni aangifte deed tegen VAT Ede bij de Autoriteit Persoonsgegevens en vaststelde dat het bestuur de AVG al bij invoering van de wet op drie punten had overtreden, beschrijft nu hoe de AP met zijn melding omging.

Samengevat komt het er op neer dat de Autoriteit Persoonsgegevens het bestuur een tik op de vingers heeft gegeven. Ze zijn verplicht om leden die daarom vragen volledige inzage te bieden in de informatie die over hen is opgeslagen. De betreffende tuinder zou geïnformeerd worden, maar ontving slechts een klein deel van de gevraagde informatie. De rest werd hem onthouden. Inmiddels heeft hij volledige vernietiging van zijn data geëist, op basis van het wettelijke ‘recht op vergetelheid’.

Het bestuur was niet blij met het feit dat hij op zijn weblog openheid van zake had gegeven en stuurde hem deze week een juridische dreigbrief waarvan wij ook een kopie ontvingen. Het artikel moest worden verwijderd, anders zou het bestuur hem voor de rechter dagen en een schadeclaim indienen. Idioot natuurlijk. Het bevestigt wel weer hoe dit bestuur opereert: dictatoriaal. Ze kunnen helemaal niet omgaan met openheid. Leden hebben alle reden om zich zorgen te maken over hoe VAT Ede met hun persoonlijke data omgaat.

De betreffende tuinder heeft inmiddels een officieel handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nu afwachten of er daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden.