Er is een beweging in Nederland die onder de naam Het Kan Wél allerlei positieve ideeën post voor een betere, groenere en gezondere wereld. Op De Koekelt is de tegenbeweging actief, geleid door het bestuur, die onder de naam Het Kan Níet elk leuk voorstel de nek omdraait.

Toen een tuinder in de Facebook-groep van De Koekelt voorstelde om een proef met kippen op het complex te starten, en andere tuinders daar meteen enthousiast op reageerden, kwam de Het Kan Niet-brigade meteen in actie. De bestuurssecretaris was er als de kippen bij om het idee af te kappen:

Volgens het tuinreglement van de Koekelt is het niet toegestaan om dieren op het complex te houden.

De initiatiefnemer, een vernieuwer en omdenker, reageerde:

Het mooie aan reglementen is dat ze er zijn om ons te dienen en kunnen worden aangepast. 😉 Maar ik ben benieuwd naar de inhoudelijke tegenargumenten.

De secretaris had zijn tegenargumenten al klaar:

Een van de redenen om geen dieren toe te staan is dat de veiligheid van de dieren niet gegarandeerd kan worden. Er is maar beperkt toezicht overdag en ’s avonds en ’s nachts helemaal niet.

De initiatiefnemer hield aan:

De veiligheid van mijn groenten kan ook niet gegarandeerd worden. Laten we ook in het reglement opnemen dat daarom groenten niet zijn toegestaan op De Koekelt. 😉

Ik heb zo’n vermoeden dat de kippen zich prima redden zonder ons toezicht. Ze scharrelen overdag in een ren en ’s avonds dommelen ze in hun hok, daar kan weinig aan gebeuren. En dagelijks eitjes rapen, wat overtollige groenten aanbieden en mest uitvegen kost minder tijd dan een moestuin bijhouden.

Maar de bestuurssecretaris zag vooral het gevaar:

Ik ben het met je eens dat de kippen zich prima kunnen redden. Maar als de hekken rond de clusters vernield worden om wat groenten mee te nemen of de boel te vernielen, dan kan je naast het kippenhok beter direct een hondenhok bouwen voor een waakhond.

De initiatiefnemer reageerde:

Ik weet van meerdere moestuincomplexen dat ze zonder noemenswaardige problemen kippen houden. Als er af en toe eentje verdwijnt lig ik daar niet wakker van. Zullen we het maar gewoon proberen? Risico’s zijn er om te nemen.

PS: In plaats van een waakhond kunnen we ook ganzen nemen. Vangen we twee vliegen in één klap. 😉

Vervolgens nam een ander bestuurslid het Het Kan Níet-estafettestokje over:

Beste mensen, ik zal het maar kort houden, want er zullen toch wel weer mensen zijn die het niet met mij eens zijn, maar… Zijn we nu amateurtuinders of veeboeren?

De initiatiefnemer counterde deze keer wat scherper:

Vanwaar deze tegenstelling? Op De Koekelt worden toch ook bijen gehouden, eveneens vanwege de symbiose met de tuinen? Het argument ‘geen dieren’ begrijp ik echt niet. Zonder dieren geen planten, of het nou bijen, regenwormen of kippen zijn.

Ik zou het trouwens waarderen als bestuursleden wat constructiever zouden reageren op voorstellen van leden in plaats van ze meteen af te serveren.

Je kunt je afvragen waarom De Koekelt is aangemeld voor een innovatieprijs terwijl er nauwelijks wordt geïnnoveerd. Daarvoor is een open cultuur nodig waarin ideeën en experimenten worden aangemoedigd.

De bestuurssecretaris reageerde met een jij-bak:

In februari/maart worden er weer nieuwe bestuursleden gezocht als je je aanmeldt en gekozen wordt dan kan je meepraten over het reglement en de besluitvorming.

Het andere bestuurslid reageerde met een exposé om het belang van orde en regelmaat op een moestuincomplex te benadrukken:

Beste tuinder, al vanaf de tijd dat de mens de aarde ontwrichtte hebben zij alle wezens ingedeeld in soorten en hoedanigheden. O.a. insekten in nuttige, kwaadaardige en niet bruikbare. Bijen zijn ingedeeld in nuttige en bruikbare insekten. Zij zorgen voor plantenvoortplanting en het leveren van honing. Vele duizenden wezentjes, zoals wormen, zetten de aarde om in voor planten bruikbare stoffen. Ik heb een kip nog nooit zien bijdragen aan de voortplanting van planten, maar wel aan het ruineren van de planten tijdens het eten er van.

Op uw 2de stelling het volgende: als een bestuur alles overneemt wat de tuinders denken te moeten kunnen doen, dan zijn ze niet constructief maar wellicht destructief, daar iedereen maar doet wat hij goed acht, en zo wordt het een totaal zooitje i.p.v. een prachtig complex. In de beginjaren van het volkstuingebeuren bouwde iedereen wat en waarmee hij maar wilde en verschenen er duiven, kippen, varkens en nog meer klein goed. Dit geheel was niet om aan te zien en de regering heeft er toen paal en perk aan gesteld. Dus ook het bestuur is aan regels gebonden. Waarvan akte.

Bij uw 3de stelling geeft u m.i. aan alleen de klok gehoord te hebben. De innovatieprijs is toegekend voor het omzetten van een afgesloten rommelig complex in een net tuinenpark met meer mogelijkheden dan alleen voor de tuinders.

Nu gooide de initiatiefnemer wat sambal in zijn reactie:

@bestuurssecretaris: Weer zo’n typische ‘ga terug in je mand’ reactie. Dus leden hebben niets in te brengen tenzij ze in het bestuur gaan? Het moet niet veel gekker worden.

Eén bestuursvergadering was voor mij wel voldoende om zeker te weten dat ik daar mijn tanden niet op ga stukbijten. Inefficiënt, niet open minded, en totaal niet van deze tijd. Ik kan m’n tijd en energie wel beter gebruiken.

@bestuurslid: Als je niet weet hoe kippen kunnen bijdragen aan het leven van planten (en vice versa) heb je het artikel dat ik heb gepost dus niet gelezen. Kippen die in een ren zitten ruïneren geen planten, dat is een oneigenlijk argument.

Het gaat er niet om dat een bestuur alles overneemt wat leden willen, maar dat ze tenminste de principiële openheid heeft om te luisteren, met goede argumenten te komen, en het initiatief of idee constructief om te buigen. Dat heb ik jullie totaal niet zien doen. Ik zie vooral defensieve communicatie.

Ik ben benieuwd aan welke ‘regeringsregels’ t.a.v. dieren het bestuur meent te moeten voldoen. Een linkje graag naar die regels, want ik geloof daar niets van. Feit is dat het op andere moestuincomplexen wel kan en ook gewoon mag.

Het is me echt wel bekend waar die zogenaamde innovatieprijs voor is ontvangen. Maar een rommelig complex pimpen (waarvoor overigens alle respect, want ik zie hoeveel werk er in is gaan zitten) is in mijn optiek geen innovatie. Innovatie heeft te maken met een cultuur waarin kan worden geëxperimenteerd en waarin van onderaf (leden enzo) nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Ik stel vast dat die er niet is op De Koekelt, hoeveel innovatieprijzen je ook probeert in de wacht te slepen.

Ik ben er wel klaar mee. Verwacht van mij verder geen initiatieven, constructief meedenken, etc. Dat hebben jullie in ieder geval als bestuur bereikt. Mag je trots op zijn. ‘Innovatie’ in hoe je leden zo snel mogelijk monddood maakt.

Het bestuurslid merkte op dat het bestuur toch echt wel een ‘luisterend oor’ heeft:

Als bestuur trachten we, binnen onze grenzen en mogelijkheden, iedereen zoveel mogelijk tevreden te stellen. Ook voor een luisterend oor zijn iedere zaterdagochtend bestuursleden in ’t Veldhuus beschikbaar. Ik hoop e.e.a. nu duidelijk genoeg uiteengezet te hebben, zodat iedereen met genoegen kan tuinieren.

De initiatiefnemer reageerde:

Prima dat er in het clubhuis een ‘luisterend oor’ is, maar toon dat luisterende oor svp ook in deze Facebookgroep waar ook ideeën worden geopperd.

Gelukkig kwam er bijval van een andere tuinder:

Leuk, een kippenhok! Waar? En wie gaat er voor zorgen? Ik wil wel helpen. Ik ben dus ook voor! Geen geluid geeft zo’n landelijk rustgevoel als een kraaiende haan en tevreden tokkelende hennen. Van varkens heb ik geen verstand. Ze schijnen heel gezellig te zijn. Wat kippen betreft ben ik ervan overtuigd dat ze ons tuinplezier zullen vergroten.

De bestuurssecretaris vestigde de aandacht weer op de regels en probeerde de discussie te sluiten:

Als er ooit toegestaan wordt dat dieren toegestaan zijn, dan moet het hok op de eigen tuin komen en zal je er zelf voor moeten zorgen. Mag ik deze discussie afsluiten met een voorstel? Volgens artikel 23 lid d. van het reglement de Koekelt mag een tuinder een verzoek indienen om af te mogen wijken van het tuinreglement. Maak hier gebruik van. Het verzoek moet voldoen aan het gestelde in artikel 13C.

Nee maar, zowaar een constructief voorstel. De initiatiefnemer reageerde:

Lijkt me redelijk: eigen verantwoordelijkheid op eigen grond, met als logische eis dat de dieren goed verzorgd worden. Maar dan kun je als bestuur het tuinreglement daar ook op aanpassen en het proces wat minder bureaucratisch maken.

Maar dat was niet de bedoeling. De secretaris maakte meteen duidelijk:

Het bestuur behoud nog altijd het recht om geen toestemming te verlenen.

De initiatiefnemer repliceerde:

Aha, het is dus eigenlijk een dooie mus. Je weet allang dat het kippenvoorstel het niet gaat halen, maar wilt even democratisch overkomen…

De bestuurssecretaris lichtte zijn standpunt toe:

Ik heb allen gewezen op het recht van de tuinder en het recht van het bestuur. De ledenvergadering in februari heeft op deze punten geen bezwaar gemaakt tegen het reglement. Het reglement is dus democratisch vastgesteld en of een verzoek het wel of niet zal halen zal met meerderheid van stemmen tijdens de bestuursvergadering bepaald worden. Volgens mij is dat democratisch.

Leden kunnen het kippenvoorstel dus in stemming brengen in de ledenvergadering, maar de teneur was duidelijk: het bestuur gaat er voorliggen, en we zullen heel hard ons best moeten doen om een meederheid van de tuinders mee te krijgen.

Maar wie had er na al dit gekakel de motivatie nog voor? Zo werd opnieuw een leuk voorstel, waar meerdere leden enthousiast over waren, door het Koekelt-bestuur afgefakkeld.