Open in gesprek gaan met kritische leden, daar voelt het bestuur van VAT Ede niets voor. Ze reageert liever in de krant, en dat levert deze kritische website dan weer gratis publiciteit op. Zo werkt dat.

Na De Gelderlander liet op 11 oktober ook De Edese Post het bestuur van VAT Ede leeglopen in de krant. In een anoniem geschreven artikel, en zonder dat er hoor en wederhoor is toegepast. Je vraagt je af of er in deze regio nog wel degelijke, kritische journalistiek bestaat. Maar goed, we doen het ermee.

De kop – ‘Beschuldigingen Vatede.nl zijn onzin’ – is keurig tussen aanhalingstekens gezet. Het betreft hier immers geen feitelijke constatering, maar de subjectieve mening van twee bestuursleden, Frans Verburg en Marc Bik, die blijkbaar als woordvoerders van de club fungeren. Geen van beide heeft de moeite genomen om contact met ons te zoeken of inzage in de dossiers te vragen, dus als ze menen dat het ‘onzin’ is, hebben ze hun huiswerk niet eens gedaan.

Wat zegt het dat een bestuur geen contact wil met bezorgde leden, maar wél uitgebreid in de krant reageert? Ieder mag daar zijn eigen gedachten over hebben. Maar het roept bij ons het beeld op dat de oprechte zorg van leden hen een rotzorg zal zijn, en dat het enige dat voor hen telt hun eigen reputatie en positie is.

De meeste kritiekpunten zijn al gedetailleerd weerlegd in onze eerdere reactie op De Gelderlander. Daarom nu alleen een reactie op de specifieke beweringen in dit artikel:

1 – Er wordt gesuggereerd dat de verhalen op Vatede.nl anoniem zijn. Dat is niet zo. Het gaat om echte mensen met echte verhalen. Deze mensen genieten bronbescherming, daarom zijn hun namen gefingeerd. Zie ook onze redactionele verantwoording. Er wordt ook gesuggereerd dat de verhalen “zijn terug te voeren op één persoon, die onder verschillende namen een ‘leuk’ verhaal maakt en mensen oproept voor meer reacties.” Deze bewering is feitelijk onjuist. Het gaat om meerdere tuinders die op eigen initiatief met hun verhaal zijn gekomen. Deze verhalen zijn ook niet klakkeloos op de website gezet, maar met zorg gecheckt. Waar mogelijk hebben de tuinders hun originele correspondentie met bestuursleden aangeleverd, alsook andere bewijsstukken die hun verklaring ondersteunen.

2 – De verhalen zouden zijn begonnen sinds tuinder Bram uit de vereniging is gezet. Ook dat klopt feitelijk niet. De eerste bijdrage op Vatede.nl verscheen op 18 juni, een maand voordat Brams beroep diende. Dat Brams verhaal als eerste is gepubliceerd heeft vooral een praktische reden: het is de best gedocumenteerde casus en de enige die de ALV heeft gehaald. De voorbereidingen voor deze website zijn al in november 2017 gestart, en hierover is met meerdere tuinders overleg geweest.

3 – Het bestuur beweert dat er “voortdurend contact is geweest” met Bram voordat zijn lidmaatschap is opgezegd. Dat klopt, we beschikken over de volledige correspondentie van Bram met zowel het complexbestuur van De Koekelt als het bestuur van VAT Ede. Daaruit blijkt dat Bram vanaf het allereerste moment niet echt gehoord is, dat zijn verzoeken aan het bestuur om open en minnelijk in gesprek te gaan bij herhaling zijn afgekapt, en dat het proces maar één uitkomst kon hebben: beëindiging van zijn lidmaatschap. Dat “voortdurend contact” had dus niet de kwaliteit en openheid die je van een behoorlijk bestuur mag verwachten. Deze tuinder is emotioneel gemangeld. Bram stelt zich op het standpunt dat er geen sprake was van een “geweldsincident” en dat dit door het bestuur is geframed. Het materiaal dat we hebben ontvangen ondersteunt deze lezing.

4 – Bestuurslid Marc Bik beweert: “Voor de verhalen van andere leden die op de site geciteerd worden heeft het bestuur geen signalen ontvangen.” Nee, logisch, als je je vingers in je oren steekt en niet open staat voor leden ontvang je inderdaad geen signalen. Dat blijkt ook uit de rest van het artikel. De bestuursleden stellen “niet onder de indruk” te zijn van de kritiek. Ze maken zich vooral zorgen om hun eigen reputatie, niet om de leden.

5 – Bestuurslid Frans Verburg beweert over het ledeninitiatief: “Zo probeer je mensen kapot te maken.” Voor de goede orde: de opzet van dit ledeninitiatief is NIET om wie dan ook kapot te maken, maar juist om te voorkomen dat tuinders door het bestuur kapot worden gemaakt. Dat is ook de reden dat dit ledeninitiatief met gefingeerde namen / bronbescherming werkt. Dat heeft niets met “lef” te maken, het is noodzakelijke zelfverdediging. Wie onder eigennaam optreedt wordt weggewerkt of krijgt een proces aan zijn broek. Lekkere open verenigingscultuur heb je dan.

6 – “Als die verhalen echt zouden kloppen kunnen leden op een democratische vergadering het bestuur zo aan de kant zetten.” Dat is de theorie. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Leden die moeilijke zaken aankaarten ontvangen binnen de vereniging geen steun. Leden die positieve zaken aankaarten ook niet.

De bestuursleden denken niet dat deze website imagoschade gaat opleveren, want zegt Frans Verburg: “Wij worden meer geleid door de mond-tot-mondreclame via leden.” Als je dat echt gelooft hoef je leden ook niet met een rechtszaak te bedreigen en kun je deze vrijplaats op het web ook gewoon respecteren. We zullen de komende periode zien wat de werkelijke motivatie van deze bestuursleden is. Of ze echt zo laconiek zijn als ze zich voordoen, of alles in het werk zullen stellen om deze website monddood te maken.

Wij laten ons in ieder geval niet intimideren.

We gaan net zo lang door met deze kritische website tot het bestuur van VAT Ede is afgetreden, of er een gezondere cultuur binnen onze vereniging is gerealiseerd. Dat is onze belofte aan iedereen die de afgelopen jaren op een van de VAT Ede-complexen oneerlijk is behandeld.