VAT Ede bestaat 40 jaar en viert dat op zaterdag 18 mei met een open dag waaraan alle tuincomplexen in Ede meedoen. Het charme-offensief volgt op een periode waarin de vereniging onder vuur kwam te liggen vanwege machtsmisbruik en bestuurlijk falen.

Moestuinieren is een geweldig leuke hobby en gelukkig zijn er ook veel tuinders die een prima tijd bij VAT Ede hebben en dat willen laten zien. Maar dat neemt niet weg dat de onderliggende problemen niet mogen worden weggemoffeld door mooi weer te spelen.

Want Bram is inmiddels hardhandig weggewerkt, Mayke is vertrokken en zag haar tuin tenonder gaan, en Simon werd weggepest. Daniëlle en Manuel tuinieren nog wel bij VAT Ede, maar met minder plezier dan toen ze begonnen. De sfeer op hun complexen is er niet beter op geworden. De Facebook-groep van De Koekelt bestaat niet meer, verstikt door dominante bestuursleden. De privacy van leden wordt nog steeds geschonden.

Maar zaterdag speelt het bestuur van VAT Ede mooi weer, ook al pakken donkere donderwolken zich samen. Zonder twijfel zal de gele kaarten uitdelende Koekelt-voorzitter Cor Dekker trots bij het naar hem vernoemde pleintje voor het clubhuis staan. Secretaris Henk van der Laak, die een lid wilde royeren omdat hij geen tuinplan zou hebben ingeleverd, zal vast een rondleiding geven bij de jeugdtuintjes. Deze vierkantemetertuintjes zijn vanwege gebrek aan animo meestal overwoekerd, maar voor deze gelegenheid vast onkruidvrij gemaakt. Struisvogel-bestuursleden Marc Bik en Frans Verburg zullen vast iets vertellen over het ‘voedselbos’, een eufemisme voor een smalle groenstrook naast een onrustig sportveld met veelal onbekende struikjes waar een wilgenhekje moet voorkomen dat honden er hun behoeften doen. Alles helpt om de schone schijn op te houden.

Zo zijn er naast De Koekelt, het grootste complex, ook activiteiten op de Blokkenweg, de Bovenhoek, de Kreelseweg, de Breukerkamp, de Hartogsweg en Het Landje. Als je zaterdag naar de open dag gaat en serieus belangstelling hebt voor zo’n ‘romantisch’ volkstuintje: stel kritische vragen. Informeer hoe er bij VAT Ede met leden wordt omgegaan. Of het wel mogelijk is om een wilde permacultuurtuin te hebben, of dat je dan gelazer krijgt. Of ideeën echt alle ruimte krijgen of worden tegengewerkt. En laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Informeer je, ook op deze website, over de verhalen van andere leden. Want een geïnformeerd mens telt voor twee.