Het gebeurt regelmatig: bestuursleden die hun scheidende soortgenoten een veer in de reet steken vanwege hun ‘grote verdiensten’ voor de club. Zo ook bij VAT Ede.

Allereerst is daar Eline van Haarlem, die het stokje ein-de-lijk heeft overgedragen aan een nieuwe voorzitter, Ties Havinga. Die prees haar in clubblad ‘De Kruiwagen’ meteen de hemel in voor haar “verantwoordelijkheidsbesef”. Ze had immers zelf geen volkstuintje meer, maar bleef tóch stug doorbesturen.

Dan Cor Dekker, de voormalige voorzitter van complex De Koekelt, naar wie het pleintje voor het clubhuis is vernoemd – het Cor Dekker Plein. Deze man bestierde werkelijk álles op het complex, bemoeide zich overal mee, en bleef zelfs na zijn afscheid als voorzitter nog een hele tijd plakken in het bestuur. Niet weg te krijgen! Maar de HEERE heeft hem nu genomen en hij kreeg dus een gloeiend in memoriam. Over de doden niets dan goeds. Dat de man twee gezichten had – die van een vriendelijk betrokken mens én een dictatoriale dwingeland – zullen we maar niet vermelden.

De derde die geprezen wordt is Henk van der Laak, de heethoofdige secretaris van De Koekelt, een dwingende man die menig tuinder het leven zuur maakte met zijn regelzucht, maar zich nu ‘lid van verdienste’ mag noemen. Hij kreeg uit handen van Ties Havinga een oorkonde. In een interview in het clubblad De Kruiwagen geeft hij hoog op van zijn eigen kennis op het vlak van automatisering en ‘simpele en doeltreffende organisatie’. Ook ‘laat hij mensen in hun waarde’, vindt hij zelf.

Je kunt je afvragen of de nieuwe VAT Ede-voorzitter wel helemaal goed bij z’n hoofd is. In ieder geval hebben de leden er geen inspraak in gehad. Havinga functioneerde volgens zijn LinkedIn-profiel jarenlang als ‘Lid Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs’, maar trekt zich blijkbaar weinig aan van de klachten van tuinders op deze website. Sterker nog: de bestuurders die de meeste klachten aan hun broek kregen worden verdienstelijk onderscheiden.

Hierin kenmerkt zich de ware disfunctionele organisatie. Het is eigenlijk ongelooflijk dat er nog honderd mensen op de wachtlijst staan ook en dat VAT Ede van de Gemeente Ede een achtste complex wil bietsen. De gemeente en deze aspirantleden kunnen zich beter even achter de oren krabben. Het wordt hoog tijd om de monopoliepositie van VAT in Ede te doorbreken en een nieuwe, concurrerende club te beginnen.