VAT Ede Ledeninitiatief

Onderzoek naar machtsmisbruik en bestuurlijk falen bij de Vereniging van Amateurtuinders Ede

Over VAT Ede Ledeninitiatief

Deze website is een ledeninitiatief van VAT Ede-tuinders. Wij willen hiermee de disfunctionele bestuurscultuur binnen onze vereniging aan het licht brengen en bespreekbaar maken. Wij hopen dat dit leidt tot een beter bestuur en een gezondere cultuur.

Zo kun je het verhaal van Bram lezen, een betrokken lid dat op een bizarre manier door het bestuur van VAT Ede werd weggewerkt. Of het verhaal van Manuel, die aanliep tegen vervelende communicatie met strafkaarten waardoor zijn tuinplezier werd verpest. Of het verhaal van Mayke, wiens moestuin door onwil van het bestuur letterlijk verloren ging.

Omdat zij niet de enige tuinders zijn die te maken hebben gekregen met bestuursdwang, en al meerdere gedupeerden zich bij ons hebben gemeld, is een onderzoek in gang gezet. Ben je als tuinder actief bij VAT Ede of ben je een voormalige tuinder die ervaringen heeft met deze moestuinvereniging, dan nodigen we je uit contact met ons op te nemen om je verhaal te doen. We gaan zorgvuldig om met tips en bijdragen, en bieden je desgewenst bronbescherming (anonimisering). Als je hier toestemming voor geeft kan je bijdrage op deze website worden gepubliceerd.

VERANTWOORDING

Vatede.nl maakt deze misstanden bespreekbaar om het algemeen belang te dienen. Intern hebben wij bij het bestuur van VAT Ede geen of onvoldoende gehoor gevonden voor onze klachten. Vaak werden we zelfs tegengewerkt. Omdat het bestuur de communicatie met leden controleert, is het creëren van een onafhankelijk online platform voor ons de enige manier om deze zaken verenigingsbreed aan te kaarten. Samen staan we ook sterker om eventuele vervolgstappen te zetten.

De verhalen en dossiers op deze website zijn op integere en journalistieke wijze tot stand gekomen. Feiten en meningen zijn duidelijk gescheiden. Leden hebben in veel gevallen zelf al verhaal/wederhoor gehaald bij het bestuur. Als bewijsstukken voor deze verhalen beschikken we over de verklaringen van tuinders, uitgebreide correspondentie, openbare publicaties in de media, officiële klachten die bij het bestuur zijn ingediend en de reacties van bestuursleden hierop, audio-opnamen van bijeenkomsten en gesprekken, fotomateriaal en andere bestanden.

De namen van leden-tuinders die aan deze website hebben meegewerkt zijn geanonimiseerd. Zij genieten bronbescherming, maar zijn wel onder hun volledige naam bij ons bekend. De namen van bestuursleden zijn waar mogelijk uit privacy-overwegingen achterwege gelaten. Omdat zij een rechtspersoon vertegenwoordigen wordt wel verwezen naar hun functie. Waar bestuursleden zich in openbaar toegankelijke media zelf hebben uitgesproken, worden ze wel onder eigennaam geciteerd. Ons commentaar is op de zaak, niet op de persoon.

___

#vat #ede #vereniging #amateurtuinders #moestuin #volkstuin #lidmaatschap #leden #bestuur #misbruik #klacht #tuinenpark #koekelt #kreelseweg #bovenhoek #hartogsweg #blokkenweg #landje #breukerkamp #eetbaarede #voedselbos #voorzitter #secretaris #penningmeester #complex #contributie #kruiwagen #reglement #statuten #grond #contact